CRIN BUCUREȘTI

Str. Moților, nr. 11, sector 3

CRIN PLOIEȘTI

Strada Tatra, nr. 5 A.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal SC GIAMI COMPANY SRL

Data intrării în vigoare: 14.12.2020

Prezentul act este o prezentare scurtă a celor cuprinse în formularul cu informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal de mai jos, elaborată în conformitate cu prevederile legale, fără scopul de a înlocui acel formular.

Cine suntem?

Ce oferim?

Respectăm drepturile tale, îndeplinim cererile în termenele stabilite de lege. Datele tale sunt prelucrate în conformitate cu modul în care, și noi, la rândul nostru, păstrăm siguranța datelor cu caracter personal în munca zilnică.

Protecția datelor tale cu caracter personal este un obiectiv deosebit de important. Avem grijă de datele tale, acestea fiind administrate prin canale criptate și niciodată nu le vindem și nu le utilizăm în alt scop decât cel pentru care ne-ai oferit aceste date.

Avem pagină web, înregistrăm date privind utilizarea sistemului, avem un istoric din motive de securitate și marketing online cu campanii direcționate, administrăm datele oferite de tine.

După autentificare poți solicita informații despre datele tale stocate sau poți solicita ștergerea acestora.

Serviciile oferite de noi : Cursuri de formare profesionala, servicii de estetica 

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

La elaborarea prevederilor prezentului document, compania a ținut cont în special de Regulamentul CXII din 2011 al Parlamentului European și al Consiliului („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”) privind dreptul la autodeterminarea informațiilor și libertatea informației („Infotv.”).

Gestionarea datelor se face pe baza unei declarații voluntare, prealabile, aduse la cunoștință în mod corespunzător, declarații de către persoanele fizice care reprezintă clientii/cursantii, care include consimțământul expres al clientilor/cursantilor pentru utilizarea Datelor cu caracter personal pe care le furnizează sau pentru utilizarea Datelor cu caracter personal generate despre aceștia. În cazul prelucrării datelor bazate pe consimțământ,clientii sau cursantii au dreptul să își retragă consimțământul în orice moment, fără a influența legalitatea prelucrării datelor înainte de retragere.

 

Orice client/cursant la furnizarea datelor personale  își asumă responsabilitatea și pentru faptul că de pe adresa de e-mail cât și prin utilizarea datelor furnizate va utiliza serviciul numai ca client/cursant. Având în vedere această responsabilitate, orice răspundere legată de accesul la o anumită adresă de e-mail și / sau date revine exclusiv clientului/cursantului care a înregistrat adresa de e-mail și a furnizat datele.

Clientul/cursantul garantează că, odată cu utilizarea serviciilor, a obținut în mod legal consimțământul persoanelor fizice în cauză privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate sau puse la dispoziție de aceasta în legătură cu utilizarea serviciilor.

În cadrul Serviciului cât și în gestionarea datelor personale legate de acesta bază legală poate fi: consimțământul voluntar al clientului/cursantului, interesul legal al Operatorului de date cât și garantarea drepturilor fundamentale de informare și exprimarea opiniei în limitele stabilite de lege.

Denumirea operatorului

Declarație privind acordul la prelucrarea datelor mele cu caracter personal

Îmi dau acordul voluntar și expres la prelucrarea datelor mele oferite cu ocazia vizitării, abonării, înregistrării pe platformele electronice SC GIAMI COMPANY SRL, www.estetica-crin.ro, anunțuri Facebook, anunțuri AdWords).

Odată cu înregistrarea datelor mele declar că am împlinit vârsta de 18 ani și am capacitate deplină de exercițiu. Sunt reprezentant al unei entități juridice sau al altei organizații fără personalitate juridică și sunt îndreptățit, mandatat de persoana, respectiv organizația fără personalitate juridică pentru oferirea acordului privind prelucrarea și administrarea datelor potrivit celor cuprinse în prezentele informații.

Declar că nici cu ocazia înregistrării și nici ulterior nu voi pune sub nicio formă la dispoziția SC GIAMI COMPANY SRL, date speciale cu caracter personal. Se consideră date speciale cu caracter personal mențiunile privind originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingerea filosofică, apartenența la sindicate, date biometrice sau genetice apte pentru identificarea persoanei fizice, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală.

Declar că nu pun la dispoziția SC GIAMI COMPANY SRL numere de identificare personală – de exemplu (lista nu este exhaustivă): număr pașaport, cod numeric personal, număr carte de identitate, număr card domiciliu, număr permis de conducere.

Prin prezentul acord iau la cunoștință că SC GIAMI COMPANY SRL este îndreptățită să mă contacteze prin telefon și să-mi trimită scrisori, invitații la evenimente legate de obiectul său de activitate.

Acordul meu privind prelucrarea datelor poate fi retras oricând prin modalitățile specificate în prezenta, spre ex. printr-o solicitare trimisă la adresa de e-mail [email protected]

Temei juridic bazat pe interes legitim

În cazul în care ne vei oferi datele tale prin completarea formularului și vei semnala interesul tău față de SC GIAMI COMPANY SRL îl vom considera ca semn pentru pregătirea contractului. În acest caz temeiul juridic al prelucrării datelor tale, potrivit Regulamentului GDPR, va fi interesul legitim. Din cauza schimbării temeiului juridic modalitatea de prelucrare a datelor tale nu se schimbă, acesta însemnând doar că, în cazul în care în timpul pregătirii contractului nu vei solicita întreruperea procedurii, datele tale vor fi prelucrate în continuare în vederea și în scopul pregătirii contractului.

Temei juridic contractual

În cazul în care vei solicita serviciile companiei  SC GIAMI COMPANY SRL vei face asta în conformitate cu Condițiile Generale de Contractare. În acest caz, potrivit regulamentului GDPR, temeiul juridic al prelucrării datelor tale va fi contractual. Din cauza schimbării temeiului juridic modalitatea de prelucrare a datelor tale nu se schimbă, acesta însemnând doar că, pe durata de valabilitate al contractului retragerea acordului la utilizarea versiunii gratuite va fi fără efect, în vederea și scopul executării contractului, datele tale vor fi prelucrate în continuare.

Din moment ce contractul va fi executat sau încetează, temeiul juridic al prelucrării datelor tale se schimbă din nou și prelucrarea va fi efectuată în baza prevederilor legale.

În urma executării sau încetării contractului, în baza prevederilor legale

În privința datelor înscrise pe factură, în baza prevederilor legale, suntem obligați să prelucrăm în continuare datele tale personale.

Drepturile tale

Mai jos vei găsi drepturile tale. Având în vedere prevederile GDPR, dacă ne contactezi în legătură cu aceste drepturi, avem obligația de a răspunde în termen de maxim 1 lună. Dorim să răspundem în cel mai scurt timp.

Dreptul la informare

Poți solicita să te informăm cu privire la datele tale personale prelucrate de noi. Poți cere acces la aceste date.

Ai dreptul de a cere informații oricând prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire trimisă la adresa noastră sau prin e-mail trimis la adresa [email protected]. Cererea de informare trimisă prin scrisoare va fi onorată doar în cazul în care în baza cererii te putem identifica fără echivoc.

Cererea de informare trimisă prin e-mail va fi luată în considerare doar în cazul în care aceasta este trimisă de pe adresa ta de e-mail înregistrată, însă, acest fapt nu exclude posibilitatea ca înainte de onorarea cererii să te identificăm și prin alte modalități.

Cererea de informare se poate referi la datele prelucrate de noi, sursa acestora, scopul, temeiul juridic, perioada prelucrării, numele și adresa eventualelor operatori, activitățile legate de prelucrarea datelor, iar, în cazul trimiterii datelor personale, informații legate de persoanele și scopul pentru care acestea au primit sau vor primi datele tale.

Dreptul de acces

Dacă vei solicita să te informăm dacă prelucrarea datelor tale este în curs, în cazul unui răspuns afirmativ vei putea primi acces la scopul prelucrării, categoriile de date, destinatari, perioada prelucrării, drepturi vizate, remedii juridice, sursa datelor, decizii automatizate, trimiterea datelor în străinătate.

Dreptul de a corecta

În orice moment poți solicita corectarea sau modificarea datelor tale cu caracter personal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail trimis la adresa [email protected]. Având în vedere scopul prelucrării datelor poți solicita completarea datelor incomplete cu caracter personal.

Dreptul de a fi uitat (Dreptul de a fi șters)

Poți solicita ștergerea datelor tale personale prelucrate de noi. Cererea de ștergere poate fi respinsă (i) cu scopul de a exercita dreptul la liberă exprimare și de orientare, sau (ii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este de interes public (îndreptățirea se asigură prin lege), respectiv (iii) din interes privat echitabil (înaintarea, valorificarea sau apărarea unor pretenții legale).

Respingerea cererii de a șterge va fi comunicată în fiecare caz împreună cu motivarea deciziei de respingere. În urma îndeplinirii cererii de ștergere a datelor cu caracter personal datele anterioare (șterse) nu mai pot fi restabilite.

Dezabonarea de la newslettere se va putea face prin accesarea link-ului din conținutul acestora.

Dreptul de a limita prelucrarea

În cazul în care ai dubii în privința exactității datelor cu caracter personal poți cere limitarea prelucrării datelor tale cu caracter personal. În acest caz limitarea se referă la perioada care este necesară pentru verificarea exactității datelor tale cu caracter personal.

Dacă vei reclama corectitudinea sau exactitatea acesteia noi vom marca data cu caracter personal, însă incorectitudinea sau inexactitatea datei cu caracter personal reclamate nu poate fi  în mod cert constatată.

Poți cere limitarea datelor tale cu caracter personal și în cazul în care prelucrarea contravine legii însă te împotrivești ștergerii datelor cu caracter personal prelucrate și, în schimb, ceri limitarea utilizării acestora.

Vei putea valorifica acest drept și în cazul în care scopul prelucrării datelor s-a realizat dar îți dorești continuarea prelucrării datelor tale cu caracter personal în vederea înaintării, valorificării sau apărării unor pretenții legale.

Dacă vei fi împotriva prelucrării datelor, noi vom limita prelucrarea datelor tale cu caracter personal, limitare valabilă pe perioada constatării faptului dacă motivele legale ale operatorului vor fi prioritare față de motivele legale ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Poți solicita predarea datele tale cu caracter personal puse la dispoziția noastră și administrate de tine în mod automatizat ție sau unui alt operator în format divizat, utilizat pe scară largă, asigurat prin software-ul SC GIAMI COMPANY SRL apt pentru a fi citit de pe calculator (XML/XLS/CSV).

Dreptul la opoziție

Te poți opune prelucrării datelor tale cu caracter personal (i) dacă prelucrarea datelor tale cu caracter personal este necesară exclusiv pentru îndeplinirea obligației noastre legale sau valorificarea interesului nostru legal, (ii) dacă prelucrarea datelor are ca scop marketing direct, sondaj sau cercetare științifică, sau (iii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop îndeplinirea unei sarcini de utilitate publică.

Vom examina legalitatea opoziției și, dacă vom constata că aceasta este fondată, vom înceta prelucrarea datelor, vom bloca datele cu caracter personal și vom comunica faptul opoziției și măsurile luate în urma opoziției acelor persoane a căror date cu caracter personal care constituie obiectul opoziției au fost comunicate anterior.

Scopul prelucrării datelor

SC GIAMI COMPANY SRL este considerat Operatorul de date al propriilor clienți (cerere de informații, cerere de ofertă), în ceea ce privește angajații și pagina web 

Date prelucrate

Prelucrăm datele tale oferite de tine:

Înregistrăm în istoric anumite date din motive de securitate:

Construim un profil cu scop de marketing:

Construirea profilului se va efectua în baza datelor oferite de tine. Scopul nostru este ca mesajele trimise de noi să fie într-adevăr interesante, relevante. Nici nouă nu ne place să primim mesaje generale care nu ne sunt adresate nouă.

În baza datelor de profil, cu ajutorul unor filtre manuale, țintim, construim newslettere. Nu există proces decizional individual automatizat în procedura noastră.

Ținem istoricul apelurilor:

Analiză web efectuat pe pagina web

Te informăm că pentru observarea numărului de vizitatori al paginii web www,estetica-crin.ro și analizarea comportamentului vizitatorilor, efectuarea de statistici și efectivitatea anunțurilor folosim programele Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Urmărirea conversiilor și Facebook Remarketing.]

Programele enumerate mai sus vor lansa cookie-uri în browser-ul tău, ale căror utilizatori vor stoca date despre utilizatorii individuali. Accesând pagina Scoala si Centrul de Estetica Crin Ploiesti/Bucuresti vei permite utilizarea programelor Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Urmărirea conversiilor și Facebook Remarketing.] Totodată îți dai acordul la observarea, urmărirea comportamentului tău și utilizarea tuturor serviciilor oferite de programe.

Pe lângă acestea, oricând ai posibilitatea să interzici pe viitor înregistrarea și stocarea datelor prin cookie-uri potrivit celor de mai jos. Te informăm că setările și utilizarea programelor Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Urmărirea conversiilor și Facebook Remarketing] sunt conforme cu cerințele autorității de protecția datelor.

Potrivit informării emise de Google, programul Google Analytics raportează interacțiunile vizitatorilor paginii mai ales cu ajutorul cookie-urilor provenite de la prima parte. Aceste cookie-uri înregistrează doar informații care nu permit identificarea persoanelor. Browserele nu publică propriile cookie-uri între domenii. Mai multe informații despre cookie-uri găsești în Anunțuri și protecția datelor Google, Întrebări frecvente.

Blocarea cookie-urilor

Dacă vrei să vezi setările cookie-ului sau să blochezi funcția, o poți face în propriul tău browser. Această opțiune se poate accesa în funcție de meniul browserului la cookies/funcții de urmărire. De obicei poți seta funcțiile permise/blocate pe calculatorul tău în Instrumente > Setări > Protecția datelor.

Dacă nu dorești ca Google Analytics să genereze rapoarte despre vizitele tale poți descărca extensia de blocare a programului Google Analytics. Această extensie dă comanda către JavaScript-ul al programului Google Analytics să nu trimită informații de vizitare către Google. Dacă ai descărcat extensia de blocare nu vei participa nici în experimentele de conținut.

Dacă îți dorești să blochezi activitatea programului Google Analytics accesează pagina de blocare a programului Google Analytics și descarcă extensia pentru browserul tău. Pentru informații suplimentare despre descărcarea și îndepărtarea extensiei vezi meniul ajutor al browser-ului.

 

Principiile prelucrării datelor

Confidențialitatea prelucrării

Datele înregistrate de SC GIAMI COMPANY SRL  sunt prelucrate cu asigurarea confidențialității și SC GIAMI COMPANY SRL va efectua toate demersurile necesare pentru siguranța datelor, acestea fiind prelucrate doar în măsurarea necesității funcționării paginii web. Se include expedierea de e-mail și sms către tine la datele de contact oferite care vor fi expediate prin intermediul furnizorilor de rețele.

SC GIAMI COMPANY SRL niciodată nu va vinde sau împrumuta datele tale personale pentru scopuri de marketing unor terțe persoane. În cazul solicitării prin citație, hotărâre judecătorească ori în cadrul unor proceduri judiciare, SC GIAMI COMPANY SRL va preda datele tale cu caracter personal sau alte informații relevante.

Totodată SC GIAMI COMPANY SRL poate asigura, respectiv poate exercita drepturile oferite de lege și se poate apăra împotriva acțiunilor înaintate instanțelor.

În vederea prelucrării în siguranță a datelor SC GIAMI COMPANY SRL va alege mijloacele informatice aplicate cu ocazia prelucrării în așa fel încât datele prelucrate cu ocazia funcționării să poată fi accesate exclusiv de SC GIAMI COMPANY SRL – în calitate de persoană împuternicită – să păstreze autenticitatea datelor, acestea să nu sufere modificări – în afară de modificările efectuate de operator -, va proteja datele împotriva accesării ilegale.

Datele prelucrate de SC GIAMI COMPANY SRL  pot fi portate la solicitarea autorităților sau a instanței, precum și în baza unor prevederi legale, caz în care SC GIAMI COMPANY SRL  va notifica utilizatorii prin newsletter dacă notificarea nu contravine solicitării din partea autorităților sau a instanței ori prevederilor legale.

Accesul colegilor la datele cu caracter personal

Pentru colegii noștri vom asigura accesul doar la acele date cu caracter personal prelucrate de noi care sunt necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu. Toate accesările sunt înregistrate în istoric, accesul la funcționalitățile de salvare a datelor este extrem de limitat.

Perioada prelucrării datelor 

Potrivit prevederilor GDPR datele sunt prelucrate pe o perioadă stabilită pentru fiecare categorie de date.

Ca și regulă generală logările de securitate detaliate se păstrează timp de 90 de zile, iar celelalte logări de securitate timp de 365 zile.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate timp de 365 zile de la ultimul contact cu excepția cazurilor unde prevederile legale sau contractuale stabilesc un termen mai lung.

Descrieri detaliate privind unele categorii de date, scopuri de prelucrare și perioada de păstrare a datelor veți găsi la capitolul „Serviciile noastre”.

Transferul datelor

Suntem obligați sa transferam toate datele cu caracter personal care stau la dispoziția noastră și sunt păstrate conform prevederilor legale la solicitarea autorităților competente dacă acest transfer se dispune prin lege sau prin hotărârea definitivă a unei autorități. Pentru acest transfer de date și pentru consecințele rezultate din acest transfer operatorii nu pot fi trași la răspundere.

În cazul în care funcționarea sau exploatarea serviciilor noastre va fi transmisă total sau parțial unei terțe persoane, putem transmite în totalitate sau o parte din datele tale cu caracter personal prelucrate și păstrate de noi către terța persoană, fără acordul tău dar cu înștiințarea trimisă către tine cu mențiunea că acest transfer de date nu te poate pune într-o situație mai dezavantajoasă decât cea stabilită de regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal cuprinse în prezenta informare. În cazul transferului de date potrivit prezentului alineat îți vom oferi posibilitatea să te opui transferului înainte de efectuarea acestuia. În cazul opunerii tale transferul datelor potrivit prezentului alineat nu este posibil.

În vederea verificării legalității transferului de date precum și pentru informarea persoanei vizate operatorul va ține evidența transferului datelor care va cuprinde data transferului datelor prelucrate de acesta, baza legală și destinatarul transferului, definirea categoriilor de date cu caracter personal precum și alte date stabilite în legislația privind prelucrarea datelor.

Actualizarea informațiilor, urmărirea modificărilor legislative

Prezentele informații sunt verificate și actualizate în mod permanent potrivit cadrului legislativ și al solicitărilor din partea autorităților. Informațiile actuale pot fi accesate în mod permanent de utilizator pe pagina web www,estetica-crin.ro  în meniul „Informații privind Prelucrarea Datelor”.

Alte întrebări/răspunsuri

Dacă ai orice întrebări legate de prelucrarea datelor ne poți scrie la adresa de e-mail [email protected]

În cazul în care drepturile tale sunt lezate te poți adresa instanței de judecată. Soluționarea diferențelor este de competența Tribunalului. Acțiunea poate fi soluționată – potrivit opțiunii tale – la instanța de la domiciliul sau reședința ta. La cerere te informăm asupra posibilității și mijloacele căilor legale pentru acest caz.

Definițiile conceptelor

PLOIESTI , 14.12.2020[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]